מידע פסיכומטרי

מועדי בחינות בשנת 2019: 

17-18.4.2019 י"ב- י" ניסן תשע"ט

4.7.19 א' תמוז תשע"ט

2-3.9.19  ב-ג אלול תשע"ט

27,29.12.19 כ"ט כסלו, א טבת תש"פ